Pobierz katalog

System Moving Magnet

Moving Magnet Systems

System Moving Magnet

 

Dla zastosowań wymagających transportu bezkontaktowego, wolnego od zanieczyszczeń, np w środowisku cleanroom, próżniowym lub chemicznym, systemy ruchomych magnesów spełniają większość wyśrubowanych wymagań technologicznych.

 

W przypadku aplikacji typu cleanroom lub próżniowych wszystkie komponenty generujące zanieczyszczenia muszą znajdować się poza strefą kontrolowaną w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska, w którym pracują. W przypadku aplikacji związanych z obecnością niebezpiecznych substancji chemicznych, wymagania w zakresie bezpieczeństwa nakazują umieszczenie komponentów elektrycznych poza obszarem roboczym. System „movin magnet” , opracowany wspólnie przez Tecnotion i partnera w zakresie sterowania, zapewnia idealne rozwiązanie dla takich wymagań.

 

Układ obejmuje rdzeniowy silnik liniowy i system ruchomych magnesów, gdzie magnesy są zainstalowane w obszarze roboczym i zapewniają ruch. Unikalną cechą systemu z ruchomym magnesem jest fakt, że cewki, wraz z komponentami elektrycznymi oraz okablowaniem, znajdują się poza obszarem roboczym i pozostają nieruchome. Tak jak w przypadku standardowych silników rdzeniowych również w tym przypadku moduł magnetyczny i cewki oddziela szczelina, ale tutaj szczelina jest większa niż w silniku standardowym, zapewniając miejsce dla ściany komory próżniowej, która rozdziela te komponenty. Szczelina, oprócz stałej siłowej K, to jedna z cech, które mają wpływ na wydajność silnika liniowego. Tecnotion określa stałą siłową K dla swoich silników liniowych dla szczeliny 0,5mm i temperatury 20st. C.

 

Systemy ruchomych magnesów oferują wszystkie standardowe zalety rolkowych, łańcuchowych i taśmowych systemów transportowych. Dodatkowo zwiększając sztywność i dokładność układu umożliwiając przy tym większe przyspieszenia. Ponadto możliwe jest użycie wielu niezależnie sterowanych wózków gwarantujących wysoki poziom skalowania i elastyczności co pozwala na ekonomiczną zabudowę w maszynie lub na linii produkcyjnej. Wadą tego systemu jest stosunkowo duży koszt za metr generowany osobnymi cewkami i wymaganymi dla każdej z nich serwo napędami. Jednak najważniejszą zaletą tego systemu jest lokalizacja części elektrycznych i generujących zanieczyszczenia poza obszarem roboczym, co gwarantuje bezpieczeństwo oraz niezawodność produkcji.

Aktualności

Nowa seria silników momentowych QTL

Seria QTL–A jest dotychczas nawiększą serą silników momentowych produkowanych przez firmę i charakteryzuje… Więcej

Direct Drive Motor Selection & Simulation Tool

Tecnotion launched its new online simulation tool. This new online tool replaces our offline tool. With… Więcej