Pobierz katalog

System Moving Magnet

Moving Magnet Systems

System Moving Magnet

 

Dla zastosowań wymagających transportu bezkontaktowego, wolnego od zanieczyszczeń, np w środowisku cleanroom, próżniowym lub chemicznym, systemy ruchomych magnesów spełniają większość wyśrubowanych wymagań technologicznych.

 

W przypadku aplikacji typu cleanroom lub próżniowych wszystkie komponenty generujące zanieczyszczenia muszą znajdować się poza strefą kontrolowaną w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska, w którym pracują. W przypadku aplikacji związanych z obecnością niebezpiecznych substancji chemicznych, wymagania w zakresie bezpieczeństwa nakazują umieszczenie komponentów elektrycznych poza obszarem roboczym. System „movin magnet” , opracowany wspólnie przez Tecnotion i partnera w zakresie sterowania, zapewnia idealne rozwiązanie dla takich wymagań.

 

Układ obejmuje rdzeniowy silnik liniowy i system ruchomych magnesów, gdzie magnesy są zainstalowane w obszarze roboczym i zapewniają ruch. Unikalną cechą systemu z ruchomym magnesem jest fakt, że cewki, wraz z komponentami elektrycznymi oraz okablowaniem, znajdują się poza obszarem roboczym i pozostają nieruchome. Tak jak w przypadku standardowych silników rdzeniowych również w tym przypadku moduł magnetyczny i cewki oddziela szczelina, ale tutaj szczelina jest większa niż w silniku standardowym, zapewniając miejsce dla ściany komory próżniowej, która rozdziela te komponenty. Szczelina, oprócz stałej siłowej K, to jedna z cech, które mają wpływ na wydajność silnika liniowego. Tecnotion określa stałą siłową K dla swoich silników liniowych dla szczeliny 0,5mm i temperatury 20st. C.

 

Systemy ruchomych magnesów oferują wszystkie standardowe zalety rolkowych, łańcuchowych i taśmowych systemów transportowych. Dodatkowo zwiększając sztywność i dokładność układu umożliwiając przy tym większe przyspieszenia. Ponadto możliwe jest użycie wielu niezależnie sterowanych wózków gwarantujących wysoki poziom skalowania i elastyczności co pozwala na ekonomiczną zabudowę w maszynie lub na linii produkcyjnej. Wadą tego systemu jest stosunkowo duży koszt za metr generowany osobnymi cewkami i wymaganymi dla każdej z nich serwo napędami. Jednak najważniejszą zaletą tego systemu jest lokalizacja części elektrycznych i generujących zanieczyszczenia poza obszarem roboczym, co gwarantuje bezpieczeństwo oraz niezawodność produkcji.

Aktualności

Direct Drive Motor Selection & Simulation Tool

Tecnotion launched its new online simulation tool. This new online tool replaces our offline tool. With… Więcej

Nowa seria silników momentowych QTL

Seria QTL–A jest dotychczas nawiększą serą silników momentowych produkowanych przez firmę i charakteryzuje… Więcej