Pobierz katalog

Wycinanie strumieniem wodnym i laserem

Waterjet cutter

Wycinanie strumieniem wodnym i laserem

Wycinarki laserowe skupiają dużą energię na małym, precyzyjnie określonym obszarze. Generowane w ten sposób intensywne ciepło powoduje wyparowanie materiału w miejscu działania lasera. W podobny sposób wycinarka wodna koncentruje na niewielkiej powierzchni strumień wody pod ciśnieniem, zmieszany z cząsteczkami ściernymi, przecinająć/grawerując różne materiały.

Maksymalna prędkość cięcia wycinarek laserowych wynosi typowo około 1 m/s ( dla laserów światłowodowych 2–4 kW), a przyspieszenie może osiągać wartości do 10 m/s2. Natomiast ruchy międzyoperacyjne mogą osiągać prędkości do 5 m/s i przyspieszenia do około 40 m/s2. Wykorzystując listwy zębate praktycznie niemożliwe jest osiąganie tak wysokiej dynamiki i prędkości i tu na znaczeniu zyskują silniki liniowe. Silniki liniowe  wykorzystywane jako napęd do wszystkich 4 osi: X1 i X2, Y oraz Z.

Dużą zaletą napędów bezpośrednich w maszynach portalowych (laser fiber, watrejet, cuttery) są takie parametry jak dokładność, utrzymanie zadanej prędkości w czasie tzw. nadążność oraz brak zużycia i postępujących luzów przy dużej dynamice. Dzięki wykorzystaniu napędów bezpośrednich w w maszynach portalowych znacząco poprawiamy efektywność, dokładność oraz żywotnośc.

Aktualności

Direct Drive Motor Selection & Simulation Tool

Tecnotion launched its new online simulation tool. This new online tool replaces our offline tool. With… Więcej

Nowa seria silników momentowych QTL

Seria QTL–A jest dotychczas nawiększą serą silników momentowych produkowanych przez firmę i charakteryzuje… Więcej