Pobierz katalog

Wycinanie strumieniem wodnym i laserem

Waterjet cutter

Wycinanie strumieniem wodnym i laserem

Wycinarki laserowe skupiają dużą energię na małym, precyzyjnie określonym obszarze. Generowane w ten sposób intensywne ciepło powoduje wyparowanie materiału w miejscu działania lasera. W podobny sposób wycinarka wodna koncentruje na niewielkiej powierzchni strumień wody pod ciśnieniem, zmieszany z cząsteczkami ściernymi, przecinająć/grawerując różne materiały.

Maksymalna prędkość cięcia wycinarek laserowych wynosi typowo około 1 m/s ( dla laserów światłowodowych 2–4 kW), a przyspieszenie może osiągać wartości do 10 m/s2. Natomiast ruchy międzyoperacyjne mogą osiągać prędkości do 5 m/s i przyspieszenia do około 40 m/s2. Wykorzystując listwy zębate praktycznie niemożliwe jest osiąganie tak wysokiej dynamiki i prędkości i tu na znaczeniu zyskują silniki liniowe. Silniki liniowe  wykorzystywane jako napęd do wszystkich 4 osi: X1 i X2, Y oraz Z.

Dużą zaletą napędów bezpośrednich w maszynach portalowych (laser fiber, watrejet, cuttery) są takie parametry jak dokładność, utrzymanie zadanej prędkości w czasie tzw. nadążność oraz brak zużycia i postępujących luzów przy dużej dynamice. Dzięki wykorzystaniu napędów bezpośrednich w w maszynach portalowych znacząco poprawiamy efektywność, dokładność oraz żywotnośc.

Aktualności

Nowa seria silników momentowych QTL

Seria QTL–A jest dotychczas nawiększą serą silników momentowych produkowanych przez firmę i charakteryzuje… Więcej

Direct Drive Motor Selection & Simulation Tool

Tecnotion launched its new online simulation tool. This new online tool replaces our offline tool. With… Więcej